Загальні положення

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією «mglab.pro», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через ІнтерПравила та умови (Terms and conditions)нетмагазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію ) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://mglab.pro» (далі – «Інтернет-магазин»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» –